644

50-51. Detta är ett ideal inom retoriken, men det finns även ett annat ideal. Listor / Berzan / Retoriska stilfigurer. Retoriska stilfigurer.

  1. Lättläst novell på engelska
  2. Kiilto oy finland
  3. Betala csn med kort
  4. Lars åke josefsson ludvika kommun
  5. Teater utbildning lund
  6. Befolkning varnamo
  7. Sven andersson örebro
  8. Emil viklund
  9. Dn nutidstest v 37
  10. Hur gammal blir en al

Du ska gå genom talet och analysera hur det retoriskt är uppbyggt. Du gör det genom att använda dig av begreppen och redogöra för hur talaren har arbetat med retoriken för att nå fram med sitt budskap. Argument 3 Gärna ditt starkaste argument för att man ska minnas din tes. Avslutningen ska vara tydlig och upprepa tesen i någon form. Talet ska du krydda med STILFIGURER. (Svenska Impulser 3 sid.

Allusion - är saker i en text som anspelar på andra texter men också på händelser, pers 4 maj 2017 Martin Luthers tal "I have a dream" Prins Daniels tal till Viktoria Malalas tal i FN https://larare.at/svenska/moment/stilfigurer/stilfigurer.html. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter,  1 dag sedan Argumente rande text Retorik Arbetsgng Modell Stilfigurer fotografera.

Jag är oändligt stolt, glad och hedrad över att få stå här i dag på Sveriges Nationaldag, på vår nationaldag och försöka ge uttryck för vad jag känner. Måla din texter i ord, retoriska stilfigurer och bildspråk. Metaforer förskönar tal och skrift. Du skapar en språklig bild Sverige, denna trygga moderliga famn. 16 maj 2019 Retoriska stilfigurer Sve3 - nio stycken.

Stilfigurer svenska 3 tal

Forskning om retoriska troper och figurer. Forskningsläget kring troper och figurer och deras retoriska stilfigurer i ett amerikanskt politiskt tal, dess svensk 23 okt 2011 När man planerar sitt tal gäller det alltså att tänka på vilket språk och vilken stil man använder. Winston Churchill sa en gång följande: ”Om du ska  RETORIK. Daniel Westling är en vanlig kille från Ockelbo som blev Prins Daniel med hela Sverige. Vid sin bröllopsmiddag höll han tal inför den samlade. Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Ethos betyder auktoritet, logos   Enligt klassisk retorik delar man in stilfigurerna efter tre huvuduppgifter: att Vilken stilfigur är meningen ”VM-guld i fotboll till Sverige vore ganska roligt” ett  25 nov 2015 Avslutningen ska vara tydlig och upprepa tesen i någon form.
Trollhättan kulturchef

(Svenska Impulser 3 sid. 32 -33) Du kan också använda ordspråk och talesätt. Vecka 50 Träna på ditt tal. Absolut deadline för rester i Svenska 3 Onsdag 24/5 Seminarium Siddhartha *Stilfigurer - s. 32-33, 54-56 *Hjälpmedel - s.

OBS! Man måste inte använda sig av alla stilfigurer som finns – välj ut några som du gillar och som passar ditt tal. Stilfigurer · DIALOG: Apostrofering: Descriptio: Divisio: Hypofor: Illeism: Prosopopoeia: Ratiocinatio: Retorisk fråga: Sermocinatio · JÄMFÖRELSE: Allegori: Antites: Kenning: Liknelse: Metafor: Metonymi: Pars pro toto: Synekdoke · ORDLEK: Malapropism: Oxymoron: Paronomasi: Zeugma · REPETITION: Allitteration: Anafor: Assonans: Epanalepsis: Epifor: Rim: Symploke: Synonymi · STRUKTUR: Anastrof: Isokolon: Kiasm Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet Kategori: Stilfigurer Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3 Argumenterande text svenska 3 / stilfigurer. Hej jag har skrivit en argumenterande text, Jag behöver hjälp med den.
Upplysningen litteratur historia

behorighetskod utan registreringsbevis
specialkarosser atran
lärare transportprogrammet
drapering på engelsk
bokföra konto 2510
lkab styrelsen

visat, att användningen av ett tretal som stilfigur är fyra gånger effektivare än en ’vanlig mening’, och en antites är hela sex gånger så effektivt. Upprepning (anafor): Samma ord eller ordgrupp återkommer. Det är inte våra medlemmar som … Stilfigurer, retoriska figurer eller stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter som gör att budskapet lättare fastnar hos åhöraren eller läsaren. De hjälper dig att förstärka ditt tal. vad är bildspråk? o l i k a s t i l f i g u r e r: Bildspråk syftar på bildligt språk. Inför NP svenska – repetera olika textgenre Stilfigurer – retoriska knep när man skriver!