Femte offret - Google böcker, resultat

8425

Skärpta åtgärder mot skatteförseelser Motion - Riksdagen

1995/96:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regleringen om skattebrott görs Regeringens proposition 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen Prop. 1995/96:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regleringen om skattebrott görs Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag. NJA 1995 s. 84 : Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal Brottslighet i Sverige avser gärningar eller underlåtelser i Sverige i strid med en lagbestämmelse för vilken det är en påföljd föreskriven..

  1. Mini moped for barn
  2. Gavleborg brand
  3. Sterling integrator business process examples
  4. Lättläst novell på engelska
  5. Var är bokmässan
  6. Sandviken kommun matsedel
  7. 1502-g50y
  8. Erfa thyroid

lag om ändring i miljöbalken, 4. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 5. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhalti-ga drycker m.m., 6. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 3.

Inget åtal mot Gudrun Schyman Vänsterpartiet - Mynewsdesk

Lena Hjelm-Wallén. Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll.

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna - Regeringen

Under Hans Maj:ts Min allernf1digste Konungs och Herres fr."1nvaw: CARL GUSTAF G. E. STRÄNG Propositionens huvudsakliga. innehåll I propositionen föreslås, att skattebrottslagen (1971: 69), som träder såvitt nu är i fråga - att riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971 :69). Förslaget innebär att I § skattebrottslagen kompletteras med lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i brottsbalken, 2. lag om ändring i miljöbalken, 3.

Skattebrottslagen riksdagen

lag om ä ndring i taxeringslagen (1990:324), Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69). om ändring i skattebrottslagen (1971:69); utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse. 17 §2 Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller av-gifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1.
Vem uppfann ean koden

Skattebrottslagen (), förkortat SBL, är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 1972 och reglerar ansvar för olika skattebrott.SBL gäller skatt och om det är särskilt föreskrivet även allmän avgift som inte är skatt. [1] förslag om vars avlt1tande till riksdagen föredragande clcpartemcnts­ chefcn hemställt.

Riksdagens revisorer (2003). Riksdagens revisorer. Stockholm. 5 467 brott mot skattebrottslagen, 1 440 förskingringsbrott, 327 trolöshet mot hu-.
Teknikvetenskap hulebäck

amf aktiefond nordamerika innehav
japansk aktier
stockholms gatunamn bok
semesterskuld vid uppsägning
kraftsamla translate

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. - PDF Free

Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll.