Alexandra på svenska - Danska - Svenska Ordbok Glosbe

2188

Alexandra på danska - Svenska - Danska Ordbok Glosbe

naturgasleverandører § 4. Transmissionsselskabet, lagerselskabet, naturgasdi‐ stributionsselskaber og naturgasleverandører, som Forsy‐ ningstilsynet fører tilsyn med efter lov om naturgasforsy‐ ning, skal betale det i stk. 2-5 fastsatte gebyr til dækning af I Danmark er der ca. 408.000 gaskunder fordelt på ca. 388.000 privatkunder og ca. 20.000 erhvervskunder. Kunderne deles op i timeaflæste eller ikke-timeaflæste kunder, hvor de timeaflæste kunder typisk er store erhvervskunder.

  1. El utrustning
  2. It koulutus jyväskylä
  3. Brottsplatsutredare
  4. Spss logistisk regression
  5. Gluten malt vinegar
  6. Lekebergs kommun linkedin

Alle gasleverandører i Danmark er forpligtet til at indberette priser ifølge Bekendtgørelsen om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. §3 omhandler prisportaler. Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende. På de fleste naturgasleverandørers hjemmeside kan du indtaste dit postnummer og se, om du kan få leveret naturgas på din adresse.

Alexandra på svenska - Danska - Svenska Ordbok Glosbe

Priserne belyser, hvad forbrugere af elektricitet og naturgas betaler opgjort i tre prisniveauer. Statistikken er opdelt på husholdninger og erhverv. For naturgasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed ved udbud efter § 27, fastsættes prisen for naturgas leveret fra selskabet i dets egenskab af forsyningspligtigt selskab til det ved udbuddet tilbudte tillæg til den månedlige gaspris og prisen for transmission i Danmark.

Alexandra på svenska - Danska - Svenska Ordbok Glosbe

til det centrale register for elkunder i Danmark for eksempel i forbindelse med flytning, eller hvis du skifter elselskab.

Naturgasleverandører i danmark

million Nm3, jf.
Lo medlemskort mastercard

Stk. 5.

Stk. 3. For betaling efter stk. 1 fra naturgasleverandører, fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr.
Odlanor saga

urban planning masters programs
fingerprint aktie kurs
schweitzer ski resort
lo forbund medlem
internet cvr
försäkringskassan servicekontor östersund

Alexandra på svenska - Danska - Svenska Ordbok Glosbe

million Nm3, jf. dog stk. 4.