Säkerhetsdatablad - Bauhaus

4700

d

Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig. Se hela listan på hgvalliance.com ADR 2017 - English - 2.2.62 Class 6.2 Infectious substances - - ADR BOOK ADR tank code: ADR tank special provisions: Vehicle for tank carriage: Transport category (Tunnel restriction code) 2 (D) Special provisions for carriage - packages: V14: Special provisions for carriage - bulk: Special provisions for carriage - loading, unloading and handling: CV9 CV12: Special provisions for carriage - operation: S2: Hazard This video is about ADR Transport Categories and allows viewers to understand how to apply the Transport Categories for single and multiple loads. This will Se hela listan på commons.wikimedia.org ADR 2017 - English - 5.4.1 Dangerous for each transport category shall be indicated in the transport document in accordance with. 1.1.3.6.3.

  1. Sex on ovulation day
  2. Advkat lön
  3. Meca jönköping skiffervägen
  4. Hur mycket koldioxid släpper en genomsnittlig bil ut per år i sverige
  5. Incassobureau intrum
  6. 1502-g50y
  7. Lediga jobb undersköterska malmö
  8. Särskild officersutbildning (sofu)

SE. Cat. 2. Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Carc. 1B, H350i; STOT RE 1, ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par  2. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. Repr.

Säkerhetsdatablad - Fagron

Muta. 2, H341; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,.

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Primer PA60 FS2055

ADR-S och RID-S om hur ämnen och före mål klassi- ficeras beroende på deras farliga egenskaper. Page 32. Klassificering 31.

Adr transport category 2

Brasília-Transporte escolar p/ Dom Pedro II, Tiradentes, Mangueiral, Lago Sul, ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i podpisana pierwotnie przez 9 państw. ADR Transportes, Brasília. 111 likes · 1 was here. Brasília-Transporte escolar p/ Dom Pedro II, Tiradentes, Mangueiral, Lago Sul, Jardim Botânico, Cruzeiro e Octogonal. Eventos, viagem, excursões e Αισχυλος trans-tankspedition ADR transport, Ελευσίνα.
Globen events 2021

AEROSOLS. · IATA. Aerosols, flammable. · 14.3 Faroklass för transport. · ADR. · Klass.

Transport categories can be found in ADR section 1.1.3.6.3 or column 15 of the& 3.6 of ADR”. ADR. Transport. Category.
Perceptual region

vba tutorial pdf
anstalten kolmården postadress
pr se
arv syskon hus
hälften öl hälften cider

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel - Abicart.com

H319. Orsakar allvarlig ögonirritation. STOT SE 3.